Η ιστοσελίδα είναι υπο ανακατασκευή

Δημοσθένους 18 & Μεγ.Αλεξάνδρου
12132, Περιστέρι
Τηλ: 210 5720047-8
Fax: 210 5720292
email: info@mezegallery.gr